Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Η μετανάστευση σήμερα

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, το ποσοστό της μετανάστευσης Ελλήνων προς άλλες χώρες και κυρίως τη Γερμανία έχει μεγαλώσει. Έτσι, το 2012 η αύξηση των Ελλήνων μεταναστών προς τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 43%, δηλαδή από 25.811 που ήταν 2011 αυξήθηκε κατά 10.000 άτομα σε 35.811 το 2012.


Παλαιότερα μετανάστευαν περισσότερο απλοί άνθρωποι που δεν είχαν μόρφωση. Αυτό πλέον έχει αλλάξει. Σήμερα μεταναστεύουν κυρίως μορφωμένοι άνθρωποι που έχουν τελειώσει κάποιο Πανεπιστήμιο. Μια έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δείχνει ότι το 84% των φοιτητών του θέλουν να μεταναστεύσουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όμως να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας που θα πάνε. Για αυτό τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην εκμάθηση των Γερμανικών.


Αγγελική Μ., ΣΤ1΄

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου