Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Έρευνα της Ε1΄ για το διαδίκτυο

Στο μάθημα των Μαθηματικών υπάρχει μια ενότητα για τη στατιστική. Έτσι, σκεφτήκαμε και εμείς να κάνουμε μια έρευνα και να την παρουσιάσουμε με γραφήματα (ραβδογράμματα, πίτες κ.λπ.) Πρώτα σκεφτήκαμε το θέμα της έρευνάς μας και σε ποιους θα απευθύνετε (πληθυσμός της έρευνας). Αποφασίσαμε να έχει σχέση με το διαδίκτυο και τους Η/Υ. Πληθυσμός της έρευνας αποφασίσαμε να είναι τα δύο τμήματα της Ε΄ τάξης του σχολείου μας. Τα δύο τμήματα έχουν συνολικά 52 μαθητές. Την ημέρα όμως μου μοιράσαμε τα ερωτηματολόγια έλειπαν αρκετοί συμμαθητές μας (10). Έτσι, ο πληθυσμός του δείγματος είναι 42 μαθητές. Από αυτούς οι 25 ήταν κορίτσια και οι 17 αγόρια.
Έπειτα δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο και το μοιράσαμε στους μαθητές της Ε1΄ και της Ε2΄. Οι ερωτήσεις που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο είναι οι παρακάτω:
  • Έχεις Η/Υ στο σπίτι σου;
  • Έχεις σύνδεση internet στο σπίτι σου;
  • Μπαίνεις μόνος σου, με τους γονείς ή και τα δύο στο internet; (στο σπίτι ή και αλλού π.χ. internetcafe)
  • Έχεις λογαριασμό στο Facebook;
  • Αν ναι, το γνωρίζουν οι γονείς σου;
  • Έχεις email;
  • Έχεις ενημερωθεί για τους κινδύνους του internet;
Τονίσαμε στους συμμαθητές μας να μην γράψουν επάνω στα ερωτηματολόγια το όνομά τους. Αφού συγκεντρώσαμε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αρχίσαμε να τα επεξεργαζόμαστε. Κάναμε δηλαδή διαλογή και υπολογίσαμε τα ποσοστά σε κάθε ερώτημα. Αυτό το κάναμε και για όλο το πληθυσμό της έρευνας, αλλά και για αγόρια και κορίτσια ξεχωριστά. Τέλος, δημιουργήσαμε με τα στοιχεία της έρευνάς γραφήματα στο Excel. Η όλη εργασία ήταν αρκετά κουραστική αλλά μας άρεσε. Ήθελε προσοχή στη διαλογή και την καταμέτρηση. Το πιο ωραίο όμως ήτανε όταν φτιάχναμε τα γραφήματα.

Συμπεράσματα της έρευνας:

Οι περισσότεροι μαθητές της έρευνας έχουν στο σπίτι τους υπολογιστή. Μόνο 4 δεν έχουν, ποσοστό 9,52%. 


Από αυτούς οι 2 είναι αγόρια (11,76% των αγοριών) και οι 2 κορίτσια (8% των κοριτσιών). Από τους 38 μαθητές που έχουν Η/Υ στο σπίτι τους οι 2 μόνο δεν έχουν σύνδεση internet. Και οι 2 είναι κορίτσια (9,52% των κοριτσιών).
Οι περισσότεροι μαθητές μπαίνουν στο ίντερνετ μόνοι τους, είτε στο σπίτι τους είτε αλλού (24 από τους 42 μαθητές). 


Αυτό συμβαίνει και στα κορίτσια και στα αγόρια. Στα κορίτσια μπαίνει μόνο του το 56%. Στα αγόρια το 59%. Εντύπωση μας προκάλεσε ότι με τους γονείς τους μπαίνει στο ίντερνετ μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών (35%) από ότι κοριτσιών (12%).
Οι περισσότεροι μαθητές δεν έχουν λογαριασμό στο Facebook (57,14%).Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των αγοριών που έχουν Facebook από ότι των κοριτσιών.Όλοι οι μαθητές που έχουν Facebook λένε ότι αυτό το γνωρίζουν οι γονείς τους. Αυτό μας έκανε εντύπωση γιατί οι μαθητές της Ε΄ τάξης δεν έχουν την ηλικία που πρέπει για να εγγραφούν νόμιμα στο Facebook. 

Οι περισσότεροι μαθητές έχουν email (54,76%).
Για τους κινδύνους του internet είναι ενημερωμένοι οι περισσότεροι μαθητές της Ε΄ τάξης.


Περισσότερο ενημερωμένα είναι τα αγόρια με 94%. Μόνο ένα αγόρι δηλώνει ότι δεν είναι ενημερωμένο για τους κινδύνους του διαδικτύου.Αγγελική Μ., Ανθούλα Κ., Ιωάννα Κ. (Ε1΄)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου