Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Γνωρίζω την ιστορία της πόλης μου.

Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 315 π.Χ όταν ο βασιλιάς Κάσσανδρος ένωσε τους γύρω μικροοικισμούς και έδωσε στην πόλη το όνομα της γυναίκας του Θεσσαλονίκης, αδερφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το 168 π.Χ κυριαρχούν στην περιοχή της Μακεδονίας οι Ρωμαίοι, οι οποίοι τη διαιρούν σε τέσσερις επαρχίες με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη.  Οι Ρωμαίοι κατασκευάζουν την Εγνατία Οδό, η οποία περνούσε μέσα από την πόλη και τη συνέδεε με τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη.  Η Εγνατία οδός ανέδειξε οικονομικά και εμπορικά την αξία της πόλης και έτσι η Θεσσαλονίκη αρχίζει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, δίνοντάς την το τίτλο της "Ελεύθερης Πόλης".
Στη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου θα κατασκευαστούν και άλλα  σημαντικά έργα, όπως η ρωμαϊκή αγορά και το Γαλεριανό συγκρότημα - Ροτόντα - Αψίδα του Γαλέριου - Ανάκτορα του Γαλέριου.

Το 50 μ.Χ φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος. Το κήρυγμα του βρίσκει ανταπόκριση και σχηματίζεται στην πόλη η πρώτη χριστιανική κοινότητα.

Από τα  μέσα του 3ου αιώνα η πόλη θα γνωρίσει τις  συνεχείς επιθέσεις των Γότθων, των Αβάρων και των Σλάβων. Αποκορύφωμα όλων η κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς. 

Στις 29 Μαρτίου του 1430  η πόλη κυριεύεται και λεηλατείται από τους Οθωμανούς και έτσι αρχίζει η Οθωμανική περίοδος που διαρκεί περίπου 500 χρόνια.


Αναστασία Τσ., Ειρήνη Ξ. ., Στ΄2

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου