Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Μετανάστευση


Μετανάστευση σημαίνει ατομική ή ομαδική μετακίνηση από την πατρώα γη σε έναν άλλο τόπο, με βασικό κίνητρο την εργασία.

Η μετανάστευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο. Στο πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών η μετανάστευση αντιμετωπίστηκε αρχικά ως μια φυσιολογική μετακίνηση του πληθυσμού από ένα τμήμα της χώρας ή του κόσμου σε κάποιο άλλο, προκειμένου τα άτομα να αναζητήσουν καλύτερη τύχη και νέες ευκαιρίες. Η μετακίνηση αυτή έγινε νόμιμη επειδή διευκόλυνε την αύξηση του κέρδους των πλούσιων χωρών καθώς και των εταιρειών τους.


ΤΟΠΟΙ ΦΥΓΗΣ

Μεγάλη ήταν η μετανάστευση των Ευρωπαίων προς την Αμερική, την Αφρική και την Ασία με την ανακάλυψη των ηπείρων.

Μετά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έπεσαν σε οικονομική κρίση, και έτσι οι περισσότεροι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ.

Ύστερα από το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία στην Ευρώπη, η ΗΠΑ και ο Καναδάς στην Αμερική άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται οι παγκόσμιες αγορές εργατικής δύναμης που εξασφαλίζονταν από τα φτωχά οικονομικά κράτη σαν την Ελλάδα, την Ισπανία, την Τουρκία και ορισμένα κράτη της Ασίας.

Τεράστιος αριθμός Ελλήνων, κυρίως από τις βόρειες αγροτικές περιοχές της χώρας μας φεύγει εκείνη την εποχή στην Ευρώπη και πιο πολύ στη Γερμανία, ζητώντας δουλειά στις εκεί αγορές.


ΑΙΤΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Οι αιτίες πρέπει να αναζητηθούν τόσο στις χώρες από όπου φεύγουν οι μετανάστες όσο και σε αυτές που τους δέχονται. Μερικές από αυτές είναι:
α) Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης με τις αναπτυγμένες χώρες.
β) Η γεωγραφική θέση ενός τόπου επηρεάζει τη μετακίνηση των πληθυσμών.
γ Η καλλιεργήσιμη έκταση ενός τόπου δεν είναι αρκετή ώστε να καλύψει τις ανάγκες για εργασία, οπότε αρκετοί κάτοικοι αναγκάζονται να φύγουν.
δ) Οι πόλεμοι και τα διάφορες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, ξηρασία, σεισμός, καταστρέφουν τις περιουσίες των ανθρώπων που αναγκάζονται να αναζητήσουν τροφή και στέγη σε άλλες περιοχές.


ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
  • Εσωτερική μετανάστευση που αφορά στη μετακίνηση των κατοίκων μιας χώρας μέσα στα δικά γεωγραφικά όρια.
  • Εξωτερική μετανάστευση που αφορά στη μετακίνηση των κατοίκων μιας χώρας έξω από τα σύνορά της.
  • Εκούσια ή Ακούσια
  • Προσωρινή ή μόνιμη

Οι μαθητές του ΣΤ΄2

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου